Udgivelse på vej

Teaching for innovation

Preparing for an uncertain future

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer primo februar 2019.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 100 sider | ISBN 9788757439915

Pris

Papirbog
195,00 kr
Medlemspris
156,00 kr
Udgivelse på vej

Montesquieu

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu (1689-1755) er en af de helt centrale skikkelser i oplysningstidens politiske tænkning. Han har haft helt afgørende betydning for de moderne idealer om retsstat og liberalt demokrati.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 140 sider | ISBN 9788757442885

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr
Nyhed

Niklas Luhmann

Niklas Luhmann (1927-1998) er en af de helt centrale tænkere for enhver, der ønsker at forstå det moderne samfunds kompleksitet og aktuelle betingelser for politik, styring og ledelse. Luhmann havde en imponerende evne til at dekonstruere statskundskabens sædvanlige antagelser og formulere nye indsigter. En gennemgående pointe i forfatterskabet er, at samfundet grundlæggende er ustyrligt, og at enhver styring producerer ny ustyrlighed.

Læs mere
Udgave 02, 2018 | 150 sider | ISBN 9788757443486

Pris

E-bog Papirbog
170,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 160,00 kr

Tænketanke

– nye aktører i dansk politik

Bogen er en del af vores julekampagne. I perioden den 1.-17. december får du 35 % rabat på bogen. Rabatten er fratrukket.  

Tænketanke har efter årtusindskiftet etableret sig som aktører i dansk politik. På grundlag af ekspertise, påstået uafhængighed og synlighed konkurrerer tænketanke om finansiering og om indflydelse på politiske beslutninger. Deres fremvækst rejser spørgsmål til borgere, praktikere og studerende, der beskæftiger sig med demokrati og politik i Danmark.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 128 sider | ISBN 9788757436587

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 156,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 156,00 kr

Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer

Debatten om, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes kører på fulde drøn i disse år, og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Denne bog handler om, hvad tillidsbaseret styring og ledelse er og om det svære spring fra ambition til praksis. Tilliden er attraktiv, fordi den øger engagement og sænker transaktionsomkostningerne i organisationen. Men tillid hænger også uløseligt sammen med risiko, som kræver en række overvejelser i den offentlige organisation.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 190 sider | ISBN 9788757437997

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr
Nyhed

Hvorhen Europa?

Bogen er en del af vores julekampagne. I perioden den 1.-17. december får du 35 % rabat på den trykte bog. Rabatten er fratrukket.  

"Hvorhen Europa?" spørger Uffe Østergård, og svarer med en suveræn syntese af tusind års europæisk historie der vil udfordre både unionens tilhængere og dens modstandere.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 598 sider | ISBN 9788757438031

Pris

E-bog Papirbog
355,50 kr 256,75 kr
Medlemspris Medlemspris
284,40 kr 256,75 kr
Nyhed

Fonde i bevægelse

Fra diskrete velgørere til synlige samfundsaktører

Bogen er en del af vores julekampagne. I perioden den 1.-17. december får du 35 % rabat på den trykte bog. Rabatten er fratrukket.  

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 212 sider | ISBN 9788757440980

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 191,75 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 191,75 kr
Nyhed

Minister – mellem ministerium og Folketing

Bogen er en del af vores julekampagne. I perioden den 1.-17. december får du 35 % rabat på bogen. Rabatten er fratrukket.  

Om aftenen den 27. juni 2015 blev Eva Kjer Hansen ringet op af sin politiske leder og partiformand, Lars Løkke Rasmussen, som tilbød hende posten som miljø- og fødevareminister i en kommende Venstre-regering. Eva Kjer Hansen takkede ja.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 255 sider | ISBN 9788757442458

Pris

Papirbog
227,50 kr
Medlemspris
227,50 kr
Nyhed

Kreml i krig

Ruslands brug af militær magt
af Niels Bo Poulsen (red.), Jørgen Staun (red.)

Bogen er en del af vores julekampagne. I perioden den 1.-17. december får du 35 % rabat på den trykte bog. Rabatten er fratrukket.  

Rusland har spillet en markant rolle i mange af de militære konflikter, vi har set siden Sovjetunionens kollaps i 1991 og frem til i dag på den tidligere supermagts territorium. Perioden efter Sovjetunionens sammenbrud var præget af en række borgerkrige og voldelige etniske sammenstød. Senest med Ruslands annektering af Krim og kampene i det østlige Ukraine er der igen opstået en højspændt sikkerhedssituation i Ruslands nærområder.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 328 sider | ISBN 9788757439496

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 247,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 247,00 kr
Nyhed

Overmod og afmagt

Historien om det nye SKAT

Overmod og afmagt er beretningen om, hvordan selvsikre embedsmænd og famlende politikere kastede en af landets største og mest komplekse forvaltninger ud i en uheldssvanger forvandling.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 266 sider | ISBN 9788757442731

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 285,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 228,00 kr
Nyhed

Fritz W. Scharpf

FRITZ W. SCHARPF (f. 1935) er en af de største nutidige tyske samfundsforskere. Hans forskning har haft banebrydende betydning for statskundskaben og dannet skole for en praksisnær, men teoretisk informeret forskning af blandt andet beslutningsprocesser, politikforandring, legitimitet og studier af EU samt velfærdsstater.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 120 sider | ISBN 9788757439809

Pris

Papirbog
150,00 kr
Medlemspris
120,00 kr
Nyhed

James M. Buchanan

JAMES M. BUCHANAN (1919-2013) var økonom og anvendte ikke alene økonomiske redskaber til at belyse snævre økonomiske problemer, men også bl.a. politiske. Han er en af grundlæggerne af public choice-teorien (rational choice), dvs. studiet af politik med udgangspunkt i vælgere og beslutningstagere som rationelle, egennyttige aktører. Tilgangen fik afgørende indflydelse på moderne politologi, og han modtog i 1986 Nobelprisen i økonomi på baggrund af denne forskning. Buchanans projekt var imidlertid større og mere vidtrækkende.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 164 sider | ISBN 9788757442786

Pris

E-bog Papirbog
120,00 kr 150,00 kr
Medlemspris Medlemspris
96,00 kr 120,00 kr
Udgivelse på vej

På mission i Danmark

Diplomatisk tiltrækningskraft til debat

NB: Ved køb af denne titel forudbestiller du bogen. Bogen vil blive sendt til dig, når den udkommer medio januar 2019.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 312 sider | ISBN 9788757443547

Pris

Papirbog
280,00 kr
Medlemspris
224,00 kr
Udgivelse på vej

Elinor Ostrom

Statskundskabens klassikere

THERE IS A FIVE LETTER WORD THAT I WOULD LIKE TO REPEAT, AND REPEAT, AND REPEAT: T R U S T

– Elinor Ostrom, The Nobel prize Lecture, December 8, 2009

 

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 121 sider | ISBN 9788757431964

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Diplomati fra bar bund

Hverdagens diplomati på de danske ambassader

Diplomati fra bar bundbeskriver en omfattende reform af udenrigstjenesten fra start til slut. Den går bag om reformforberedelserne og reformbeslutningen, og følger især ambassadørerne i Nigeria, Colombia og Filippinerne de første kritiske uger og måneder, hvor rammerne for det danske småstatsdiplomati etableres. 

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 328 sider | ISBN 9788757437638

Pris

E-bog Papirbog
297,00 kr 330,00 kr
Medlemspris Medlemspris
237,60 kr 264,00 kr