Nyhed

Bedre forhandling

Når vi ikke ser forhandlingen, bliver vi snydt

Vi forhandler hele tiden. Nogle forhandlinger er vi opmærksomme på. Dem har vi forberedt og sat i bås som forhandlinger. Det gælder, når vi skal købe hus eller forhandle løn, når vi skal have en kontrakt på plads på vores arbejde eller en bedre rente i banken. Andre forhandlinger finder sted, uden at vi opdager dem. Eller i hvert fald uden at vi anerkender dem som egentlige forhandlinger.

Læs mere
Udgave 02, 2019 | 230 sider | ISBN 9788757442229

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 304,00 kr

Troværdighed kommer indefra!

Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation

Markedsføringskronerne fosser ud af tv, aviser, radio og sociale medier for døve ører. Vi har mistet tiltroen til store virksomheder, kendte politikere og sågar vores egen ledelse. Hvorfor? Fordi vi, der arbejder professionelt med kommunikation, har glemt at bruge vores sunde fornuft. Vi har mistet vores troværdighed. Og hvad værre er: Vi stoler for sjældent på, at den ”sande historie” er god nok. Men det er den!

 

I denne bog får du værktøjer til at:

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 88 sider | ISBN 9788762904217

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Modarbejder eller medarbejder

Forandringskommunikation skaber samarbejde

Forandringskommunikation trænger til forandring. Uanset om du er topleder, mellemleder eller projektleder, og uanset om du arbejder i en stor organisation eller et lille team, er du forandringsleder. Forudsætningen for at lykkes er, at dine kolleger og medarbejdere vil samarbejde med dig om forandringsopgaver. 

 

Baseret på forfatterens praktiske erfaring og brede faglige baggrund giver bogen konkrete arbejdsmetoder og anvisninger til:

 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 140 sider | ISBN 9788757433531

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Offentlig ledelse og strategisk kommunikation

af Heidi Salomonsen (red.)

Denne bog beskriver en række centrale ledelsesudfordringer, som knytter sig til strategisk kommunikation i forbindelse med interne kommunikationsprocesser. Heriblandt i forløb med forandringer og digitalisering samt i forbindelse med kommunikationen med medierne, for eksempel under kriser. Men også når man som leder ønsker at arbejde strategisk med sit omdømme.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 208 sider | ISBN 9788757424997

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Juridisk gennemslagskraft

Hvordan bruge man sin juridiske viden mundtligt?
Hvordan praktiserer man som jurist sit virke i offentlige forsamlinger?
Hvordan får man som jurist gennemslagskraft?

"Juridisk gennemslagskraft" er en bog om kunsten at blive en overbevisende jurist. Det er hverken en juridisk lærebog eller en traditionel retorisk håndbog, men en bog der søger at kombinere fag, tankeformer og traditioner.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 152 sider | ISBN 9788757425123

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Kommunikation på tværs

Når faggrænser krydses

Når fagpersonen og eksperten skal kommunikere med andre kolleger, klienter, brugere eller kunder sker det af og til, at de taler forbi hinanden eller der opstår direkte misforståelser budskabet når ikke frem.

Dette forsøger denne håndbog at råde bod på. Den sætter fokus på forudsætningerne og rammerne for kommunikation og på dets grundlovene. Suppleret med anvisninger og gode råd om hvordan fagpersonen konkret håndterer de kommunikative opgaver. Den behandler både den skriftlige og den mundtlige formidling.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 196 sider | ISBN 9788762904101

Pris

Papirbog
290,00 kr
Medlemspris
232,00 kr

Kort, klart og klikbart

- Web-tekster, der virker


Kæmper du med at skrive tekster til nettet?

Vil du gerne blive bedre til at skrive effektive web-tekster i et sprog, alle kan forstå?Og savner du grundlæggende viden om, hvad der virker - og hvad der ikke gør?

Der er hjælp at hente fra "Kort, klart og klikbart", der lærer dig at skrive tekster, som bakker op om din virksomheds værdier og målsætning og opfylder din brugers behov.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 164 sider | ISBN 9788762904118

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Nyheder på internettet

Journalistik i en ny medievirkelighed

Denne bog beskriver hvordan netnyheder bliver til. Forfatteren viser hvordan produktionen af nyheder til nettet ikke bør ses som en helt ny form for journalistik, men mere som en ekstrem form og dermed en videreførelse af en allerede eksisterende journalistik.

Både tavse regler på redaktionerne, flermediale strategier for nyhedsproduktion i mediehusene samt eksisterende hierarkier har afgørende betydning for, at netjournalistik ikke altid udnytter de teknologiske muligheder for en ny og forbedret digital journalistik, der er indbygget i internettet som medieplatform.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 252 sider | ISBN 9788762904033

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Offentlig kommunikation - i teori og praksis

"Offentlig kommunikation i teori og praksis" er en lærebog til kommunikations-studerende og en brugsbog til medarbejdere i det offentlige.

Bogen er anderledes end andre bøger om offentlig kommunikation, fordi den ikke er en koge-bog, der fortæller, hvordan man skal gøre. I stedet diskuterer den vilkårene for offentlig kommunikation. Dermed får den offentligt ansatte mulighed for at reflektere over sin rolle i kommunikationen med borgerne.

Læs mere
Udgave 02, 2012 | 146 sider | ISBN 9788762903951

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr

Når internettet har magten

Om forsvundne og findbare offentlige hjemmesider

I Danmark kan mange mellemværender med de offentlige myndigheder klares via digitale offentlige services på internettet. Mødet mellem borgeren og den offentlige sektor er blevet fremmet på mange områder, fx med skat.dk, borger.dk og med ministerier og kommuner online.

Der er imidlertid for lidt fokus på at gøre disse offentlige digitale informationer og services findbare. En af bogens vigtigste pointer er da også, at en hjemmeside, som ikke kan findes, ingen værdi har for borgeren.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 312 sider | ISBN 9788762903791

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Professional Oral Communication in English

This book is intended for all users of English oral communication for business purposes. Students and practitioners alike.

"Professional Oral Communication" takes a 21st Century perspective on what it means to be an adult, professional learner of English, how the individual learner may consciously work to professionalize his or her existing competences, how these competences fir into the strategic considerations of today's business organizations, and how English is used as a business lingua franca and what the implications are of this use.

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 105 sider | ISBN 9788762903814

Pris

E-bog Papirbog
112,50 kr 125,00 kr
Medlemspris Medlemspris
90,00 kr 100,00 kr

Mundtlighedens magi

- retorikkens didaktik, filosofi og læringskultur

"Mundtlighedens Magi" handler om hvordan man kan undervise i mundtlighed og praktisk retorik.

Det er sjovt, krævende, udfordrende og meget lærerigt at undervise i, hvordan man stiller sig op og holder en tale eller et mundtligt oplæg. Det pædagogiske og reflekterende arbejde med retorik åbner for spændende erkendelser om mennesker, læringskultur, kommunikation og videnskab.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 261 sider | ISBN 9788762903333

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Intern kommunikation i praksis

Denne bog er målrettet dig, som arbejder med intern kommunikation på det strategiske plan eller i praksis. Det er bogens holdning, at intern kommunikation skal skabe en ligeværdig og dynamisk dialog mellem medarbejdere og ledelse og derved bidrage til at opfylde organisationens overordnede strategi.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 151 sider | ISBN 9788762902978

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr

Ord der brander

Talk the walk: italesættelse i organisationskommunikation

"Ord der brander" sætter fokus på, hvordan sprog og ord bruges til effektivt at brande virksomheder og organisationer. Valget af sproglige virkemidler og valget af de rigtige ord er væsentlige for, hvordan en virksomhed kan få succes med at brande sig som unik.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 208 sider | ISBN 9788762902794

Pris

Papirbog
320,00 kr
Medlemspris
256,00 kr

Strategic CSR Communication

"Strategic CSR Communication" spells out why CSR is now high on the corporate agenda, how such programmes can be communicated effectively, even to the most ardent of anti-capitalists, and what the benefits and barriers of an integrated approach to CSR communications might be.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 304 sider | ISBN 9788757415872

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Med andres ord

Ghostwriting i praksis

Denne bog giver gennem en række konkrete eksempler praktiske råd til taleskriverens retoriske arbejde med taleskrivningen - til gavn for både arbejdsprocessen og talens kvalitet.

Der står taleskrivere bag flertallet af de taler, topfigurerne i det offentlige og private erhvervsliv holder. Rollen som ghostwriter er derfor uhyre vigtig for profileringen af topfiguren og hele organisationen. Alligevel mangler mange taleskrivere redskaber til, hvordan man skriver en tale, der virkelig fungerer. Ofte bliver talerne temmelig tandløse eller lyder som en cirkulæretekst.

Læs mere
Udgave 01, 2005 | 80 sider | ISBN 9788762902886

Pris

Papirbog
190,00 kr
Medlemspris
152,00 kr