Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR)

Med kommentarer

I 2012 ratificerede Danmark tillægsprotokollen til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej (CMR-konventionen). Det fik bl.a. konsekvenser for lov om fragtaftaler ved international vejtransport, hvor det bl.a. blev muligt gennem ratificeringen at anerkende elektroniske fragtbreve og kommunikation.Læs mere
Udgave 04, 2017 | 774 sider | ISBN 9788757433906

Pris

E-bog Papirbog
1.260,00 kr 1.400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.008,00 kr 1.120,00 kr

Søfart og pengevæsen

”Søfart & pengevæsen” behandler en række problemstillinger, som vedrører en af tredjemand stillet eller skabt sikkerhed til sikring af opfyldelsen af aftaler (befragtningsaftaler og skibsbygningskontrakter), som angår tilvejebringelsen af tonnage. Bogen befinder sig således indenfor såvel den almindelige obligationsret som ejendomsretten.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 264 sider | ISBN 9788757433005

Pris

E-bog Papirbog
500,00 kr 475,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 380,00 kr

Multimodale transporter

juridiske rammebetingelser
af

Den praktiske udvikling i godstransporterne, og særligt indførslen af standardiserede containere har siden 1960'erne muliggjort en ny transportform, nemlig de multimodale transporter. En transport er multimodal, når den til sin udførelse kræver brug af minimum to forskellige typer transportmidler, for eksempel skib og tog.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 324 sider | ISBN 9788757427820

Pris

E-bog Papirbog
320,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 320,00 kr

Søloven

Med kommentarer

Denne omfattende lovkommentar indeholder nyeste ret inklusiv forklarende kommentarer.
Bogen gennemgår søloven som ændret ved nr. 251 af 30. marts 2011 og nr. 457 af 18. maj 2011.

Læs mere
Udgave 04, 2012 | 880 sider | ISBN 9788757411720

Pris

E-bog Papirbog
1.620,00 kr 1.800,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.296,00 kr 1.440,00 kr
Udgave 01, 2009 | 354 sider | ISBN 9788757493085

Pris

E-bog
300,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Certepartifortolkning

- i nordisk og engelsk ret
Læs mere
Udgave 01, 2007 | 268 sider | ISBN 9788757492118

Pris

E-bog
369,00 kr
Medlemspris
295,20 kr