Fra udenforskab til fællesskab

Seks bud på et bedre velfærdssamfund

Danmark er i dag ikke længere et velfærdssamfund, som formår at holde hånden under samfundets svageste og give dem mulighed for at tage ansvar for deres eget liv. Danmark er i løbet af de sidste 30 år blevet et velfærdssamfund for dem, som kan i forvejen. Den udvikling vil de næste 20 år føre til stadig større samfundsmæssig utryghed og måske social uro. Derfor skal velfærdspolitikken ændres, så den igen baseres på de grundlæggende værdier om fællesskab, lighed og tillid.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 302 sider | ISBN 9788757439823

Pris

E-bog Papirbog
292,50 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
234,00 kr 260,00 kr

Den offentlige sektor

Ny udgave af Den offentlige sektor forventes klar til semesterstart januar 2019.

Denne bog giver en bred introduktion til den offentlige sektors økonomi med særlig vægt på, hvordan sektoren indgår i samfundsøkonomisk sammenhæng.

Læs mere
Udgave 08, 2015 | 254 sider | ISBN 9788762904637

Pris

Papirbog
280,00 kr
Medlemspris
224,00 kr

Kollektivt samarbejde under kommunernes effektivisering

Det formelle omkring medindflydelse og medbestemmelse i den kommunale og regionale sektor er reguleret via det såkaldte MED-system. Her inddrages medarbejderne i ledelsens beslutningsproces. Forfatteren viser, hvordan denne særlige form for samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen praktiseres under rammerne med de fortsatte øgede krav om kommunernes effektivisering.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 250 sider | ISBN 9788757434057

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

Velfærdsstaten og dens udfordringer

I denne bog beskrives velfærdsstatens karakter samt dens udvikling og udfordringer i de kommende år. Bogen lægger stor vægt på at sammenligne den danske velfærdsstat med andre landes velfærdsstater. Den belyser kerneområderne i alle velfærdsstater, som er det sociale sikringssystem herunder pensioner og dagpenge samt sundheds- og uddannelsessystemerne. Det beskrives, hvordan alle velfærdsstater er helt afhængige af den økonomiske udvikling, af finansieringsmåden, af befolkningsudviklingen og af den måde arbejdsmarkedet fungerer på.

 

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 160 sider | ISBN 9788762903975

Pris

Papirbog
210,00 kr
Medlemspris
168,00 kr

Løn, priser og indkomster

I en lille, åben økonomi som den danske spiller løn- og prisdannelsen en væsentlig rolle for den samfundsøkonomiske udvikling. Priser og lønninger bestemmes på markedet under indflydelse af institutionelle faktorer og de lovgivningsmæssige rammer. Lønomkostningerne er centrale for danske virksomheders evne til klare sig i konkurrence med udenlandske virksomheder, og lønninger og priser er sammen af afgørende betydning for danskernes forbrugsmuligheder og velstand.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 136 sider | ISBN 9788762903340

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Offentlig lean

koncepter, værktøjer og erfaringer

Lean er kommet højt på dagsordenen i den offentlige sektor. Krav om bedre service kombineret med stram økonomisk styring og mangel på kvalificeret arbejdskraft betyder, at flere og flere organisationer arbejder målrettet på at effektivisere driften. Lean er på få år blevet et meget populært værktøj i disse bestræbelser, og i dag arbejder omkring halvdelen af alle kommuner, regioner og statslige organisationer med Lean.

Læs mere
Udgave 01, 2009 | 205 sider | ISBN 9788757420463

Pris

Papirbog
437,50 kr
Medlemspris
280,00 kr

Håndbog i kommunernes og regionernes nye økonomi

Med kommunalreformen sker der store forandringer i kommunernes opgavesammensætning og finansiering. Samtidig oprettes nye regioner med et helt nyt finansieringssystem.

Bogen indeholder en samlet præsentation af kommunernes og regionernes økonomi efter kommunalreformen:

- Flytningen af ressourcer fra den gamle til den nye struktur

- Kommunernes fremtidige udgiftssammensætning og vigtigste finansieringskilder, herunder det nye tilskuds- og udligningssystem

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 288 sider | ISBN 9788757415780

Pris

E-bog Papirbog
459,00 kr 510,00 kr
Medlemspris Medlemspris
367,20 kr 408,00 kr

Støtte til vedvarende energi?

Bogen giver ikke blot en omfattende indførelse i erfaringskurver, innovationsteori og den historiske udvikling af vedvarende energiteknologier i den danske elsektor. Den kombinerer også emner indenfor innovationsteorien på en ny måde og opstiller en model for, hvordan man kan påvirke udviklingen af en teknologi bedst muligt.

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 184 sider | ISBN 9788757411058

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr