Danmarks økonomi siden 1980

Danmarks økonomi siden 1980 giver en kortfattet beskrivelse af de overordnede linjer i Danmarks økonomiske udvikling i de seneste knap 40 år med fokus på vækst, konjunkturbevægelser og den økonomiske politik. Desuden belyses væsentlige institutionelle ændringer og demografiske forhold.

Læseren får dermed indsigt i de centrale samfundsøkonomiske problemstillinger og betragtningsmåder og præsenteres for bud på forklaringer af udviklingen. Overskuelige figurer illustrerer indholdet, og de anvendte økonomiske begreber forklares.

Læs mere
Udgave 16, 2018 | 206 sider | ISBN 9788757443097

Pris

E-bog Papirbog
232,00 kr 290,00 kr
Medlemspris Medlemspris
185,60 kr 232,00 kr

Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi

Globaliseringen af dansk økonomi fremgår tydeligt af  analyserne og illustrationerne i Handelspolitik, konkurrenceevne og udenrigsøkonomi.

Læs mere
Udgave 05, 2018 | 159 sider | ISBN 9788757440874

Pris

E-bog Papirbog
261,00 kr 290,00 kr
Medlemspris Medlemspris
208,80 kr 232,00 kr

Introduktion til Makroøkonomi

Introduktion til Makroøkonomi  er en lærebog om de grundlæggende teorier til forståelse af drivkræfterne bag den overordnede samfundsøkonomiske udvikling. Det gennemgående tema i bogen er makroøkonomisk politik med det formål at opnå høj beskæftigelse, ligevægt på betalingsbalancen og prisstabilitet. I bogen forklares sammenhængen mellem produktion, efterspørgsel og beskæftigelse i makroøkonomisk perspektiv. Desuden illustreres betydningen af internationalt økonomisk samarbejde, og årsagen til og konsekvenserne af finans- og gældskrisen belyses.

Læs mere
Udgave 03, 2018 | 184 sider | ISBN 9788757437614

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 285,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 228,00 kr
Nyhed

Globalisation and the International Economy

The global economy never ceases to fascinate and surprise as its many facets evolve at an ever-increasing pace. Globalisation and the International Economy introduces the reader to global economics in its historical setting. It brings to life some of the most important trade theories such as absolute and comparative advantage, factor endowment, and Porter’s Diamond Model through real-world examples.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 172 sider | ISBN 9788757439748

Pris

E-bog Papirbog
270,00 kr 300,00 kr
Medlemspris Medlemspris
216,00 kr 240,00 kr

Kapital uden grænser

Om skattely, formueforvaltere og verdens rigeste

Hvordan kan verdens ultrarige opretholde deres enorme formuer trods finanskriser og en ofte omfattende beskatning af indkomst, kapitalgevinster og arv? Kapital uden grænser giver et svar fra en ny og original vinkel.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 316 sider | ISBN 9788757438666

Pris

E-bog Papirbog
355,50 kr 395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
284,40 kr 316,00 kr

Nationalregnskabet

Kompendium om det danske nationalregnskab

Dette kompendium er en koncentreret gennemgang af det danske nationalregnskab, der bl.a. spiller en afgørende rolle i tilrettelæggelsen af den økonomiske politik.Læs mere
Udgave 02, 2017 | 78 sider | ISBN 9788757440133

Pris

Papirbog
125,00 kr
Medlemspris
100,00 kr

Økonomisk ulighed i Danmark

af Niels Ploug (red.)

Er det et problem, at uligheden stiger, når den generelle velstand øges i Danmark?

Spørgsmålet om økonomisk ulighed i Danmark spiller en central rolle for den økonomiske politik. Ofte hører vi diskussioner om, at uligheden er steget, om hvorvidt den er for stor eller for lille, og hvad man kan gøre for at mindske ulighed. Med udgivelsen af Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. århundrede blev ulighedsspørgsmålet ligeledescementeret på den internationale forskningsdagsorden.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 195 sider | ISBN 9788757436976

Pris

E-bog Papirbog
265,50 kr 295,00 kr
Medlemspris Medlemspris
212,40 kr 236,00 kr

Økonomisk vækst og velstand i Danmark

Bogen Økonomisk Vækst og velstand I Danmark  forklarer de grundlæggende mekanismer bag økonomisk vækst og velstand og dens udvikling på både kort og lang sigt. Alt sammen ved hjælp af tal og analyser og kun i mindre grad med langhåret økonomisk teori og matematiske formler. Samtidig sættes den danske udvikling ind i et internationalt perspektiv, ligesom de økonomiske mål forklares og diskuteres.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 298 sider | ISBN 9788757434484

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Befolkning og samfund

Hvordan hænger befolkningsudvikling og samfundsøkonomi sammen?

I 1966 blev der født ca. 88.000 personer i Danmark. Antallet af fødte faldt efterfølgende og 17 år senere – i 1983 – fødtes der blot omkring 51.000, hvilket fortsat udgør den mindste generation i nyere tid.

Læs mere
Udgave 11, 2016 | 121 sider | ISBN 9788762904446

Pris

Papirbog
200,00 kr
Medlemspris
160,00 kr

Dansk fondshistorie

Danmark har uofficiel verdensrekord i fondsdannelse. Organisationer af denne art har en begivenhedsrig historie, bl.a. som ramme om kunst og forskning. Desuden har nogle af landet største virksomheder fonde som hovedaktionærer, f.eks. A.P. Møller Mærsk, Carlsberg og Novo Nordisk A/S. 

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 252 sider | ISBN 9788757434149

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Introduktion til Mikroøkonomi

Økonomisk teori og metode er en del af grundlaget i ethvert samfundsvidenskabeligt studium. Introduktion til Mikroøkonomi introducerer økonomisk teori om markedsøkonomi og markedskræfter, og henvender sig til studerende ved videregående uddannelser uden forkundskaber i teoretisk mikroøkonomi.

Læs mere
Udgave 03, 2016 | 275 sider | ISBN 9788757435191

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

The Danish Economy in a Global Context

About the book

The Danish Economy in a Global Context provides a general introduction to economic developments, institutions and policies in Denmark. A number of topical policy issues, such as retirement, education and globalisation, are discussed in a non-technical fashion. The text takes a global comparative perspective to highlight the differences and similarities between Denmark and other OECD countries.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 282 sider | ISBN 9788757436358

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr
Udgave 01, 2016 | 183 sider | ISBN 9788762904514

Pris

E-bog
180,00 kr
Medlemspris
144,00 kr

Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedspolitik giver en grundlæggende indføring i arbejdsmarkedsforhold og arbejdsmarkedspolitik.

Med denne titel får du en beskrivelse af arbejdsmarkedets funktionsmåde med de tilknyttede organisationer og institutioner, det fagretlige system og overenskomstsystemet. Endvidere gennemgås de seneste års udvikling i arbejdsstyrken, beskæftigelsen og ledigheden med forklaringer. Endeligt behandles den aktuelle arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere
Udgave 09, 2015 | 208 sider | ISBN 9788762904392

Pris

Papirbog
230,00 kr
Medlemspris
184,00 kr

John Maynard Keynes

Økonomiens konger

Makroøkonomisk teori er kunsten at udarbejde en model, som er relevant for forståelsen af den samfundsøkonomi, som vi rent faktisk lever i. (Keynes, 1937)

Læs mere
Udgave 02, 2014 | 191 sider | ISBN 9788757433692

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Den økonomiske teoris historie

- en introduktion

Udviklingen i den økonomiske teori er et historisk drama mindst lige så spændende som den "rigtige" historie. Den er befolket med store navne, der danner teoretiske skoler, som ofte ligger i strid med hinanden. Den teoretiske diskussion har gennem århundrederne afspejlet de skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Adam Smith bekæmpede merkantilismen med alle til rådighed stående argumenter. Karl Marx sloges med "vulgær-økonomerne", ligesom neoklassikerne måtte tage en hård tørn, inden de fik accepteret deres matematiske ligevægtsmodeller.

Læs mere
Udgave 02, 2013 | 214 sider | ISBN 9788757428858

Pris

E-bog Papirbog
225,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
180,00 kr 200,00 kr

Hvad koster kulturen?

af

"Hvad koster kulturen" handler om de økonomiske aspekter af kulturen, og fremstillingen giver således en oversigt over de vigtigste kulturøkonomiske problemstillinger i Danmark.

Titlen er skrevet, så den kan læses af alle interesserede, den forudsætter ingen særlig viden om økonomi. Dog er den skrevet for dem, der ikke vil nøjes med de hurtige meninger i radio og tv, men vil have ordentlig besked.

Bogen er tilstræbt økologisk, uden sødemidler eller andre kunstige tilsætningsstoffer.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 410 sider | ISBN 9788757430875

Pris

E-bog Papirbog
337,50 kr 375,00 kr
Medlemspris Medlemspris
270,00 kr 300,00 kr

Hvordan ser verden ud?

73 bidrag om økonomi, institutioner og værdier. Professor Niels Kærgård 70 år

Forandringer i vores samfund har altid været et faktum. Er det forandringer til det bedre? Er det velovervejede forandringer? Hvad driver forandringerne? Hvilke økonomiske, politiske, etiske og værdimæssige dilemmaer er vi konfronteret med?

Emnerne i bogen er samlet i følgende temaer: Landbrug og natur, Økonomi, Omverden, Institutioner, Forskning og Værdier og tro.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 592 sider | ISBN 9788757428544

Pris

Papirbog
490,00 kr
Medlemspris
392,00 kr

Andelsselskaber i udvikling

Andelsbevægelsens evne til forandring og omstilling....

I agro- og fødevareindustrien har danske andelsselskaber på flere områder udkonkurreret andre ejerformer, og en række selskaber er førende på verdensmarkedet. En markant strukturudvikling de seneste 50 år herhjemme, har betydet store konkurrencemæssige fordele i form af stordriftsudnyttelse. Andelsselskaberne har derved opbygget mange styrkepositioner og fordele. Bogen kortlægger og præciserer disse styrker, så de kan udnyttes optimalt i fremtiden.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 112 sider | ISBN 9788762903913

Pris

Papirbog
140,00 kr
Medlemspris
112,00 kr
Udgave 01, 2011 | 195 sider | ISBN 9788757494006

Pris

E-bog
236,25 kr
Medlemspris
189,00 kr