Virksomhedens økonomistyring

Virksomhedens økonomistyring giver en grundig indføring i, hvordan man tilrettelægger den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet og kapacitet. 

Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur gennemgås de forskellige elementer, der indgår i moderne økonomistyring. Der fokuseres især på de to væsentlige opgaver, der vedrører budgettering som styringsværktøj samt omkostningsregnskabet til måling af effektivitet og omkostningskontrol.

Læs mere
Udgave 05, 2017 | 233 sider | ISBN 9788757440072

Pris

E-bog Papirbog
247,50 kr 275,00 kr
Medlemspris Medlemspris
198,00 kr 220,00 kr

Opgavesamling til Virksomhedens økonomistyring

Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.

Via dette link kan du hente opgaveløsninger til kapitlerne 2, 3, 5, 7 og 8 i PDF.

Læs mere
Udgave 03, 2017 | 138 sider | ISBN 9788757440171

Pris

Papirbog
160,00 kr
Medlemspris
128,00 kr

Produktion og styring

Perspektiver på økonomistyringen
af Per Nikolaj Bukh (ansv. red.), Thomas Borup Kristensen (ansv. red.)

Denne bog er udgivet for at takke professor Poul Israelsen for hans mangeårige indsats i økonomistyringens tjeneste og som en god og hjælpsom kollega og mentor for mange af dem, der bidrager med kapitler til denne bog.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 341 sider | ISBN 9788757435214

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse

Bogen indeholder en samlet fremstilling af metoder og teknikker til analyser af virksomhedens regnskaber og budgetter. Endvidere redegøres der i bogen for de forhold i regnskaberne, som analytikere bør være opmærksom på ved bedømmelsen af analysens nøgletal.

Læs mere
Udgave 04, 2009 | 308 sider | ISBN 9788757420067

Pris

Papirbog
495,00 kr
Medlemspris
396,00 kr

Anvendt Økonomistyring

Opgaver, løsninger, teori

Bogen lægger vægt på at eksemplificere problemstillinger inden for nogle af økonomistyringens og det interne regnskabsvæsens centrale områder: budgettering, budgetopfølgning og standardomkostningskontrol og moderne cost management-metoder. Herudover er medtaget et case inden for regnskabsanalysen. Bogen lægger således vægt på anvendelsessiden i form af en række cases/opgaver med tilhørende vejledende løsninger. Herudover er der som referenceramme tilføjet en række teoriafsnit inden for hovedområderne. Også inden for teoriafsnittene ligger hovedvægten på anvendelsessiden.

Læs mere
Udgave 01, 2006 | 204 sider | ISBN 9788757414837

Pris

Papirbog
310,00 kr
Medlemspris
248,00 kr

Activity Based Costing

Dansk økonomistyring under forvandling

Bogen indeholder en omfattende beskrivelse af Activity Based Costing (ABC). Baggrunden for udviklingen af den aktivitetsbaserede økonomimodel forklares og modellens enkelte elementer beskrives. Forfatterne skildre desuden, hvorledes et ABC-system udvikles og hvilke faldgruber man skal være opmærksom på. Der er lagt særlig vægt på anvendelsen af Activity Based Costing i kombination med de traditionelle danske principper for omkostningsregnskaber, og hvorledes virksomhedens markedsorientering kan understøttes ved hjælp af nye former for lønsomhedsberegninger. 

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 156 sider | ISBN 9788757410150

Pris

Papirbog
320,00 kr
Medlemspris
256,00 kr

Corporate Finance

& governance, økonomi, strategi, værdiskabelse

Bogen fremstiller Corporate Finance i et bredere anvendelsesmæssigt teoretisk og praktisk perspektiv end hidtil set på dansk. Den er skrevet til anvendelse som praktisk værktøjskasse og nyttig for virksomhedsledere og ejere, samt andre, der er interesseret i værdiansættelse af virksomheder og aktier, værdiskabelse og bedre økonomiske resultater.

Bogen indeholder bl.a.:

Læs mere
Udgave 01, 2004 | 533 sider | ISBN 9788757406290

Pris

Papirbog
950,00 kr
Medlemspris
760,00 kr

Aktivitetsbaseret økonomistyring

Danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing
af Poul Israelsen (ansv. red.), Per Nikolaj Bukh (ansv. red.)

Activity Based Costing (ABC) var ved sin introduktion i slutningen af 1980'erne én af de væsentligste fornyelser i økonomistyringen i mange år. Men det er først i de sidste 3-5 år, at metoden er blevet udbredt i danske virksomheder. "Aktivitetsbaseret økonomistyring" er den første samlede beskrivelse af dansk praksis på området; den formidler et solidt overblik over design, implementering og brug af aktivitetsbaserede regnskabssystemer.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 204 sider | ISBN 9788757404326

Pris

Papirbog
490,00 kr
Medlemspris
392,00 kr