Ægtefælleskiftet

i civilprocessuel belysning
Læs mere
Udgave 01, 2007 | 295 sider | ISBN 9788757492088

Pris

E-bog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Værgemål

Bogen er et godt redskab for alle, der i praksis beskæftiger sig med værgemål og/eller mennesker med psykiske handicap og er endvidere anvendelig som introduktion til Personretten.

Læs mere
Udgave 02, 2006 | 168 sider | ISBN 9788789319902

Pris

E-bog Papirbog
297,00 kr 330,00 kr
Medlemspris Medlemspris
237,60 kr 264,00 kr

Arveloven

Arveloven trådte i kraft den 1. april 1964. Denne nye udgave af arvelovskommentaren indeholder redegørelser for udviklingen, siden 4. udgaven.

Tyngdepunktet i denne 5. udgave er en summarisk gengivelse af mere end 170 domme fra tiden efter sidste udgave. De fleste er trykt i Tidsskrift for Familie- og Arveret, medens knap 60 findes i Ugeskrift for Retsvæsen. Der har derfor ikke været behov for at medtage utrykte landsretsdomme fra denne periode.

Læs mere
Udgave 05, 2005 | 740 sider | ISBN 9788757410921

Pris

Papirbog
1.500,00 kr
Medlemspris
1.200,00 kr

Fremmedadoption

- Retshistorisk belyst
Læs mere
Udgave 01, 2005 | 376 sider | ISBN 9788757491562

Pris

E-bog
488,00 kr
Medlemspris
0,00 kr

Formueordninger mellem ægtefæller

efter gennemførelsen af særejereformen i 1990 - særligt om ægtefællers indbyrde

Ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 - særejereformen - ændredes reglerne om formueordningen mellem ægtefæller. Reformen medførte større aftalefrihed.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 464 sider | ISBN 9788757407051

Pris

Papirbog
640,00 kr
Medlemspris
512,00 kr

Succession

"Succession" giver en udførlig fremstilling af den moderne successionsrækkefølge, der er et praktisk og velegnet instrument ved generationsskifter.

Fremstillingen har interesse for praktikere. Især bogens analyser af successionsrækkefølgens indvirkning på reglerne om tvangsarv, boslod, deling af fællesbo og udlæg har betydning ved rådgivning af klienter og for tilrettelæggelsen af et optimalt generationsskifte.

De i praksis vigtigste problemstillinger behandles og desuden gives der anbefalinger ti koncipering af stiftelsesdokumenter.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 352 sider | ISBN 9788757403671

Pris

Papirbog
480,00 kr
Medlemspris
384,00 kr
Udgave 01, 1997 | 618 sider | ISBN 9788757411959

Pris

Papirbog
2.000,00 kr
Medlemspris
1.600,00 kr

Skilsmissesagen

Denne bog indeholder den første brede og dybtgående skandinaviske fremstilling af skilsmissesager med hovedvægten lagt på selve sagsbehandlingen.

Et hovedafsnit omhandler de relevante myndigheders organisation og opgaver belyst med tal og analyser af reglerne.

Et andet hovedafsnit omhandler skilsmisseaktens elementer, som ægteskabets opløsning, børn, bidrag, bolig og bodeling.

Læs mere
Udgave 01, 1989 | 672 sider | ISBN 9788757454000

Pris

Papirbog
1.190,00 kr
Medlemspris
952,00 kr