Nyhed

Arveret

Bogen Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jurastudiet på Aarhus Universitet, men har også sigte på at kunne fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret.

Læs mere
Udgave 07, 2018 | 423 sider | ISBN 9788757438093

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 675,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 540,00 kr
Nyhed

Lov om fremtidsfuldmagter

Med kommentarer

"Lov om fremtidsfuldsmagter" er udvalgt til månedens bog.

I november måned kan du helt eksklusivt hos Djøf Forlag købe bogen til særpris.

Særpris: 500,-

Normalpris: 750,-

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 357 sider | ISBN 9788757437966

Pris

E-bog Papirbog
675,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
540,00 kr 500,00 kr

Familieret

Med bogen "Familieret" har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Meget er sket siden 2.-udgaven af denne bog. Den nye ægtefællelov er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2018, og bogen er udarbejdet efter de nye regler. Der er desuden sket en række ændringer på forældreansvarslovens område, der har medført ændringer i bogens første kapitler.

Der er primært tale om en lærebog, men bogen vil også være anvendelig for praktikere.

Læs mere
Udgave 03, 2017 | 366 sider | ISBN 9788757439090

Pris

E-bog Papirbog
432,00 kr 480,00 kr
Medlemspris Medlemspris
345,75 kr 384,00 kr

Festskrift til Irene Nørgaard

Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift.

Der findes få ansatte på universiteterne, der har været synonym med deres fag i samme grad som Irene Nørgaard. Gennem mere end 30 år har hun været med til at bære og forme fagene familie- og arveret på Aarhus Universitet – i flere år endda helt alene – og jurastuderende fra Aarhus kan ikke sige »bodel«, »særeje« eller »pensionsrettigheder« uden at tænke på Irene.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 410 sider | ISBN 9788757436877

Pris

E-bog Papirbog
425,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Værgemålsloven

Med kommentarer

Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger. Deres retsforhold har voksende betydning. Med denne nye, opdaterede udgave af værgemålsloven med kommentarer søger forfatterne at dække nogle væsentlige og praktisk vigtige juridiske problemstillinger, som opstår i kølvandet på det, der i folkemunde kaldes ældrebyrden.

Læs mere
Udgave 02, 2017 | 798 sider | ISBN 9788757435993

Pris

E-bog Papirbog
1.255,50 kr 1.395,00 kr
Medlemspris Medlemspris
1.004,40 kr 1.116,00 kr

Family and Succession Law in Denmark

Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws,  this concise exposition and analysis of the essential elements of law with regard to family relations, marital property, and succession to estates in Denmark covers the legal rules and customs pertaining to the intertwined civic status of persons, the family, and property.

Læs mere
Udgave 02, 2016 | 200 sider | ISBN 9788757437379

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge, en kortlægning og analyse af anbringelsesstedernes indgrebsbeføjelser ifølge serviceloven.

Bogen redegør og analyserer den nuværende lovgivning inden for magtanvendelse over for anbragte børn og unge. Forfatter Hanne Hartoft sammenholder disse regler med eksempler fra hverdagslivet i opholdssteder, døgninstitutioner og plejefamilier, hvor det kan konstateres at reglerne ikke er opbygget, så de afspejler et nutidigt syn på børns beskyttede rettigheder.

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 491 sider | ISBN 9788757435412

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Børneloven

Med kommentarer

Denne kommentar til børneloven, hvis seneste udgave er lovbekendtgørelse nr. 1097 af 7. oktober 2014, er udarbejdet på grundlag af lovens forarbejder, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger om behandlingen af sager om faderskab og medmoderskab samt administrativ praksis og domspraksis.

Der er i denne udgave kun undtagelsesvist medtaget nyt stof efter 1. februar 2015.

Læs mere
Udgave 02, 2015 | 432 sider | ISBN 9788757433937

Pris

E-bog Papirbog
990,00 kr 1.100,00 kr
Medlemspris Medlemspris
792,00 kr 880,00 kr

Lærebog i familieret

Lærebog i familieret er en lærebog til brug for undervisningen i de juridiske områder på socialrådgiveruddannelserne.

Bogen belyser den retlige regulering af familiens interne og eksterne relationer og beskriver rammer og procedurer for behandlingen af forskellige sager inden for familieretten.

Læs mere
Udgave 03, 2015 | 282 sider | ISBN 9788757434231

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Når forældre går fra hinanden

- En håndbog i forældreansvar

Titlen giver i et letforståeligt sprog en samlet gennemgang af de juridiske forhold i sager vedrørende forældremyndighed, barnets bopæl, samvær og børnebidrag. Bogen kan læses fra ende til anden eller bruges som en opslagsbog.

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 316 sider | ISBN 9788757434262

Pris

E-bog Papirbog
382,50 kr 425,00 kr
Medlemspris Medlemspris
306,00 kr 340,00 kr

Børn i familie- og socialretten

Børn i familie- og socialretten” er en let tilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen giver en samlet fremstilling af den familieretlige lovgivning om forholdet mellem børn og forældre og om samspillet mellem denne, samt af den socialretlige lovgivnings muligheder for hjælp og støtte til børn, men også for de sociale myndigheders mulighed for at gøre indgreb i familien.

Læs mere
Udgave 02, 2014 | 206 sider | ISBN 9788776732493

Pris

E-bog Papirbog
256,50 kr 285,00 kr
Medlemspris Medlemspris
205,20 kr 228,00 kr

Fra forsørgelse til omstilling

Underholdsbidrag til ægtefælle

Bogens emne er en dybtborende undersøgelse af praksis om tilkendelse af ægtefællebidrag efter samlivets sammenbrud. Undersøgelsens grundlag er landsretsdommene fra årene 2009-13 om bidragspligten samt en ikke hidtil foretaget analyse af Familieretsafdelingens klagesager fra de samme år om bidragsstørrelsen.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 390 sider | ISBN 9788757433357

Pris

E-bog Papirbog
630,00 kr 700,00 kr
Medlemspris Medlemspris
504,00 kr 560,00 kr

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Hvert år opløses et højt antal ægteskaber ved separation og skilsmisse. I 2013 opløstes mere end 18.000 ægteskaber, og i alle disse situationer skal der tages stilling til, hvordan  rettigheder til pension skal behandles. En stor del af ægtefællernes opsparing er i dag placeret i rettigheder til pension, og disse udgør derfor en stor – hvis ikke den største – del af midlerne i ægtefællernes fællesbo.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 392 sider | ISBN 9788757432749

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Facetter - Festskrift til Sys Rovsing

Denne bog er en hyldest til et menneske, som nu gennem 60 år både er blevet slebet af livet og har slebet livet til.

Teksternes mangfoldighed afspejler Sys Rovsings alsidighed og mange facetter som menneske og som advokat. De mange kolleger, der har bidraget til bogen, hylder en fødselar, der er kendt for sin ekspertise inden for privatformueret og sit arbejde for både Bech-Bruun, Danske Advokater samt de mange tillidsposter i foreninger og fonde.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 222 sider | ISBN 9788757428575

Pris

Papirbog
400,00 kr
Medlemspris
320,00 kr

Interpreting Divorce Laws in Islam

af Rubya Mehdi (red.), Werner Menski (red.), Jørgen S. Nielsen (red.)

This anthology explores how equality in relation to divorce between Muslim men and women is interpreted within different judicial and theoretical frameworks.

Law is different from one Muslim country to another. The book represents these differences with a broad selection of contributors. Furthermore the book highlights the dilemmas that Muslim women face with the regulation of Western countries, where regulation typically is mixed with other systems of law.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 318 sider | ISBN 9788757424775

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr

Familieøkonomien

samlevendes retsforhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik
af

Denne bog beskriver og analyserer retsstillingen for ugifte samlevende med særligt fokus på de økonomiske forhold. Da samlevendes retsstilling ofte sammenlignes med den, der gælder for ægtefæller, inddrages i betydeligt omfang ægtefællers retsforhold. Bogen afsluttes med retspolitiske afvejninger, hvor der stilles forslag til mulige reformer på kortere, middellangt og længere sigt.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 644 sider | ISBN 9788757424867

Pris

E-bog Papirbog
765,00 kr 850,00 kr
Medlemspris Medlemspris
612,00 kr 680,00 kr

Forældreansvarsloven

Denne bog forsøger at belyse, hvorledes indbyrdes konflikter om fælles barn eller børn påvirker den primære omsorgsperson for barnet. Herudover ses der på, hvorledes den retlige regulering påvirker dette forhold.

Interviews med 17 voldsramte kvinder danner basis for bogen, og viser hvad psykologen og juristens kommentarer til de individuelle sager er. Fortællingerne er endvidere springbrættet til at forklare om vold i hjemmet og dets følger samt hvorledes dette betragtes ifølge forældreansvarsloven.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 154 sider | ISBN 9788776732561

Pris

Papirbog
300,00 kr
Medlemspris
240,00 kr

Forældreansvarsloven Temahæfte 3

- hvad blev der af barnets tarv?
af Pia Deleuran (red.)

Forældreansvarsloven blev vedtaget af et enigt Folketing i 2007 og ændrede grundlaget for familiestrukturen i Danmark. Vedtagelsen skete på trods af fagpersoners og børneorganisationers advarsler. Der pågår i øjeblikket en officiel evaluering af loven, hvor Familiestyrelsen holder tovet. Der har i den anledning været røster fremme om, at ræven er sat til at vogte gæs.

Læs mere
Udgave 01, 2011 | 208 sider | ISBN 9788757425796

Pris

E-bog Papirbog
157,50 kr 175,00 kr
Medlemspris Medlemspris
126,00 kr 140,00 kr

Juridiske øvelsesopgaver - Familie- arveret

1. år af bacheloruddannelsen
af Irene Nørgaard (ansv. red.)

Denne øvelsesopgavesamling er udarbejdet til brug for undervisningen på 1. år af bacheloruddannelsen og tilpasset den gældende studieordning for jurastuderende.

Opgaverne bygger i et vist omfang på opgaver stillet ved tidligere eksaminer, men ændret lovgivning, praksis, pensum m.v. har nødvendiggjort ændringer af adskillige opgaver. Opgaverne er af meget forskellig sværhedsgrad og skal ikke ses som præcise eksempler på, hvordan eksamensopgaverne bliver stillet under den gældende studieordning.

Læs mere
Udgave 06, 2007 | 88 sider | ISBN 9788757417494

Pris

Papirbog
100,00 kr
Medlemspris
80,00 kr

Pensionsrettigheders behandling ved separation, skilsmisse og død

Den 1. januar 2007 trådte de nye regler om pensioners behandling ved separation, skilsmisse og død i kraft. Disse regler får i større eller mindre omfang betydning for mange ægtefæller. Særlig er principperne for behandlingen af pensioner på separations- og skilsmisseskifte ændret. Tidligere skulle tjenestemandspensioner og andre pensionsrettigheder i form af løbende, livsbetingede ordninger ikke deles på separations- og skilsmisseskifter, mens pensionsrettigheder i form af kapital- eller ratepensioner skulle deles.

Læs mere
Udgave 01, 2007 | 182 sider | ISBN 9788757415773

Pris

Papirbog
270,00 kr
Medlemspris
216,00 kr