Nyhed

Videnskabsteori og projektarbejde for erhvervsøkonomer

Videnskabsteori er relevant og vigtig – også for erhvervsøkonomer. Derfor introducerer denne bog læseren for nogle af videnskabsteoriens helt centrale begreber, ligesom den præsenterer nogle af de paradigmer, eller positioneringsmuligheder, der er inden for videnskabsteorien.

Bogen handler også om problembaseret projektarbejde for erhvervsøkonomer, herunder hvordan dette relaterer sig til videnskabsteori og metodemæssige overvejelser. I den forbindelse gennemgås processen omkring projektarbejdet såvel som skrivningen af den endelige projektrapport.

Læs mere
Udgave 01, 2018 | 120 sider | ISBN 9788757441307

Pris

E-bog Papirbog
190,00 kr 200,00 kr
Medlemspris Medlemspris
152,00 kr 160,00 kr

Opgaveskrivning

Emnet, litteraturen og principperne

Denne bog handler om at skrive opgaver i forbindelse med en uddannelse. Hovedformålet er at skabe en overskuelig vejledning til brug for bådeden førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en opgave, og for den mere erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 208 sider | ISBN 9788757438956

Pris

E-bog Papirbog
157,50 kr 175,00 kr
Medlemspris Medlemspris
126,00 kr 140,00 kr

Økonomisk virksomhedsbeskrivelse

Såvel virksomhedens ejere, ledere og medarbejdere som de eksisterende interessenter dvs. kunder, leverandører, långivere etc. Træffer i dag vigtige beslutninger om organisationens fremtid. Alle har derfor behov for viden om, hvad det vil sige at beskrive en virksomheds økonomi og med hvem og hvordan det kan organiseres.

Læs mere
Udgave 04, 2016 | 278 sider | ISBN 9788757434828

Pris

E-bog Papirbog
315,00 kr 350,00 kr
Medlemspris Medlemspris
252,00 kr 280,00 kr

Brancheanalyse

Erhvervs- og branchebeskrivelse i økonomisk perspektiv

Brancheanalyse omhandler de generelle økonomiske rammer for udviklingen i erhverv og brancher. Der indgår dels økonomisk-statistiske beskrivelser og dels begreber for erhvervs og branchers kendetegn og udvikling.

 

Følgende hovedtemaer behandles:

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 255 sider | ISBN 9788762904330

Pris

E-bog Papirbog
346,50 kr 385,00 kr
Medlemspris Medlemspris
277,20 kr 308,00 kr

Erhvervsøkonomi i grundtræk

En lærebog i virksomhedens driftsøkonomi og dens markedsmæssige relationer. De væsentligste aspekter i markedsføringen, den organisatoriske og økonomiske styring af virksomheden behandles.

Lærebogen er præget af, at forfatteren dels har 20 års praktisk erfaring i virksomhedsledelse fra ansættelse på ledende poster i større danske og udenlandske virksomheder, dels i mange år har undervist og forsket i virksomhedsledelse ved Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Læs mere
Udgave 06, 2013 | 300 sider | ISBN 9788762904132

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Praktisk statistisk metode for økonomer

En beskrivelse af de praktisk statistiske værktøjer, som studerende ved de samfundsøkonomiske uddannelser bør kende.

Der indøves grundlæggende begreber og beregningsmetoder som: Procentvise stigninger, gennemsnitlige årlige vækstrater, (vejede) gennemsnit, logaritmisk skala, indekstal, spredningsmål, standardberegninger samt pris- og mængdeindeks.

Der er desuden medtaget afsnit om beholdnings- og strømstørrelser, sæsonkorrektion, deflatering, kapitalisering, gennemsnitlige og marginale kvoter samt elasticitet.

Læs mere
Udgave 03, 2010 | 192 sider | ISBN 9788762903692

Pris

Papirbog
285,00 kr
Medlemspris
228,00 kr

VBA Programming in Business Economics

VBA programmering i erhvervsøkonomi er opbygget som en lærebog, hvor hvert kapitel afsluttes med en række øvelser, der kan bruges til individuel træning eller som udgangspunkt for computer-lab undervisning.

Allerede i de første kapitler introduceres læseren til en række forskellige VBA værktøjer, som vil sætte ham eller hende til at skrive små nyttige business-relaterede programmer. I de efterfølgende kapitler introduceres læseren mere detaljeret til en række værkstøjer

Læs mere
Udgave 01, 2010 | 332 sider | ISBN 9788757422672

Pris

E-bog Papirbog
405,00 kr 450,00 kr
Medlemspris Medlemspris
324,00 kr 360,00 kr

Virksomhedens Investering og Finansiering

Særtryk til Akademiuddannelsen Finansiel Rådgivning
af

"Virksomhedens investering og finansiering" omkreder emnerne:

  • Markedsformer
  • Optimering
  • Videregående optimeringsproblemer
  • Prispolitik
Læs mere
Udgave 01, 2009 | 156 sider | ISBN 9788762903654

Pris

Papirbog
225,00 kr
Medlemspris
180,00 kr

Driftsøkonomi

Bogen giver en grundlæggende indføring i driftsøkonomisk tankegang og metode. Den gennemgår en række centrale driftsøkonomiske emner, og viser sideløbende gennem eksempler hvorledes denne teori kan anvendes.

Det gælder emner som:

Læs mere
Udgave 07, 2008 | 503 sider | ISBN 9788762903418

Pris

Papirbog
545,00 kr
Medlemspris
436,00 kr

Grundlæggende matematik til virksomhedsøkonomi

med ECOMATH - et matematiktræningsprogram

Grundlæggende matematik til virksomhedsøkonomi er skrevet for økonomistuderende, der har behov for at få genopfrisket nogle grundlæggende regneteknikker samt basale begreber inden for matematikken. Bogen er velegnet som selvstudiemateriale eller som grundbog ved brush-up kurser i forbindelse med økonomistudier. Den vil endvidere kunne anvendes som opslagsbog og formelsamling i løbet af studiet.

Til bogen er der udarbejdet et omfattende træningsprogram EcoMath. Djøf Forlag arbejder i øjeblikket på at gøre træningsprogrammet EcoMath tilgængeligt (pr. 14. august) her på siden.

Læs mere
Udgave 04, 2005 | 100 sider | ISBN 9788757411539

Pris

Papirbog
175,00 kr
Medlemspris
140,00 kr

Opgaver i driftsøkonomi

Indeholder et bredt udvalg af typeopgaver til forelæsnings- og øvelsesbrug, samt en del større opgaver velegnet som hjemmeopgaver, hvor analyse og metodevalg er en væsentlig del af løsningsprocessen.

Opgaverne dækker såvel de generelle driftsøkonomiske emner som investerings- og finansieringsområdet.

Opgavernes niveau svarer til undervisningskravene i erhvervsøkonomi på HA 1. år og HD 1. del.

Læs mere
Udgave 03, 2005 | 158 sider | ISBN 9788762902046

Pris

Papirbog
220,00 kr
Medlemspris
176,00 kr
Udgave 03, 2005 | 336 sider | ISBN 9788757410143

Pris

Papirbog
420,00 kr
Medlemspris
336,00 kr

Opgaver i erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomien hviler på en forudsætning om gevinstmaksimering. Gevinsten er i reglen profit - udledt under forudsætning af "alt andet lige". I virkelighedens verden er alt andet imidlertid næsten aldrig lige, og derfor er mange af de modeller, som man arbejder med i den traditionelle erhvervsøkonomi, mere eller mindre realistiske. Når modellerne alligevel bliver anvendt, er det fordi, de siger noget om den måde prisfastsættelsesmekanismerne fungerer på.

Læs mere
Udgave 01, 2003 | 216 sider | ISBN 9788757410051

Pris

Papirbog
184,00 kr
Medlemspris
147,20 kr
Udgave 01, 2000 | 80 sider | ISBN 9788757402704

Pris

Papirbog
110,00 kr
Medlemspris
88,00 kr