Nyhed

Den danske model i den offentlige sektor

Danmark i et nordisk perspektiv

Den såkaldt danske model på det offentlige område er de senere år blevet udfordret. Den danske model indebærer, at arbejdsmarkedets parter, dvs. lønmodtagere og arbejdsgivere, forhandler kollektive overenskomster og løser konflikter uden statslig indblanding. Modellen virker imidlertid bedre på det private end på det offentlige område. Denne bog analyserer nogle af de store udfordringer, der opstår, når et forhandlings- og konfliktløsningssystem flyttes fra den private til den offentlige sektor.

Læs mere
Udgave 01, 2019 | 280 sider | ISBN 9788757442663

Pris

E-bog Papirbog
342,00 kr 380,00 kr
Medlemspris Medlemspris
273,60 kr 304,00 kr

Dansk arbejdsmarkedspolitik

Dansk arbejdsmarkedspolitik er i fokus både nationalt og internationalt. I EU har den danske arbejdsmarkedsmodel tjent til inspiration for udviklingen af en europæisk beskæftigelsesstrategi. Herhjemme berører arbejdsmarkedspolitikken mange menneskers dagligdag.

I denne reviderede udgave gives et opdateret og systematisk overblik over arbejdsmarkedspolitikken, både når det gælder teoretiske perspektiver, konkrete erfaringer og de kommende års udfordringer. Der er særlig fokus på de store arbejdsmarkedspolitiske reformer, som er gennemført fra starten af 2010’erne.

Læs mere
Udgave 02, 2017 | 200 sider | ISBN 9788757436990

Pris

E-bog Papirbog
243,00 kr 270,00 kr
Medlemspris Medlemspris
194,40 kr 216,00 kr

Den tredje karriere

– Et seniorliv med indhold og mening

Vi er begyndt at indrette os på det lange liv. I brede politiske forlig er pensionsalderen i Danmark blevet knyttet til udviklingen i middellevetiden, og stadigt flere ældre planlægger en tredje karriere: Et arbejdsliv eller et livsindhold med mening, når der stemples ud fra det mere formelle arbejdsmarked. Strukturen på arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt, og det samme gør den enkeltes muligheder for at være med – også i en høj alder. Fleksibilitet, udvikling og forandring er nogle af de ord, som knytter sig til udviklingen på arbejdsmarkedet.

Læs mere
Udgave 01, 2017 | 144 sider | ISBN 9788757438741

Pris

E-bog Papirbog
216,00 kr 240,00 kr
Medlemspris Medlemspris
172,80 kr 192,00 kr

Arbejdsmarkedsøkonomi

Fremstillingen  behandler de grundlæggende temaer inden for arbejdsmarkedsøkonomi. Udover indføringen i arbejdsmarkedets funktionsmåde behandles følgende temaer og problemstillinger:

 

Læs mere
Udgave 01, 2016 | 366 sider | ISBN 9788757420562

Pris

E-bog Papirbog
292,50 kr 325,00 kr
Medlemspris Medlemspris
234,00 kr 260,00 kr

Arbejdsmarkedsregulering

af Henning Jørgensen (red.)

Arbejdsmarkedsregulering indeholder for første gang samlede fremstillinger af det danske arbejdsmarkeds måde at blive reguleret på – både historisk og aktuelt – og hvordan og hvorfor regulering og magt hænger sammen. Mere konkret indeholder bogen:

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 323 sider | ISBN 9788757420579

Pris

Papirbog
380,00 kr
Medlemspris
304,00 kr

Industrial Relations in Denmark

From conflict-based consensus to consensus-based conflict

”Industrial relations in Denmark” provides a comprehensive presentation of trends in Danish industrial relations. The focus is on trade unions, employers' federations and the interrelationships between employees and employers, as well as current trends in collective bargaining in both the private and public sectors.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 233 sider | ISBN 9788757427981

Pris

E-bog Papirbog
360,00 kr 400,00 kr
Medlemspris Medlemspris
288,00 kr 320,00 kr

Den danske model i et integreret Europa

Festskrift i anledning af Einar Edelbergs 40 års jubilæum
af Peter Nedergaard (ansv. red.)
Læs mere
Udgave 01, 2004 | 272 sider | ISBN 9788757410464

Pris

E-bog Papirbog
378,00 kr 420,00 kr
Medlemspris Medlemspris
302,40 kr 336,00 kr

Mellem politik og marked

- Interesseorganisering og lønregulering på de kommunale/regionale arbejdsmarked

"Mellem politik og marked" er en sammenlignende analyse af de kommunale/regionale arbejdsmarkeder i Tyskland, England, Frankrig, Italien og Danmark.

Bogen undersøger karakteristika og udviklingstendenser i interesseorganisering og lønregulering på disse arbejdsmarkeder og besvarer bl.a. følgende:

Hvordan forhandler man og med hvem, i de kommunale/regionale sektorer i de udvalgte lande? Er der sket en decentralisering af lønforhandlingerne i disse sektorer? Og hvorfor forekommer der ligheder og forskelle i interesseorganisering og lønforhandlingssystemer landene imellem.

Læs mere
Udgave 01, 2001 | 666 sider | ISBN 9788757406344

Pris

Papirbog
311,00 kr
Medlemspris
248,80 kr

Det fleksible arbejdsmarked.

Jobomsætning, mobilitet og ledighed.

Arbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer. I denne bog præsenteres en undersøgelse af bevægelser på arbejdsmarkedet, og resultatet viser stor omstillingsevne og -vilje.

Et udtryk for den høje fleksibilitet er således, at der kun fremkommer en ganske begrænset ledighed som følge af de løbende nedlæggelser af job i virksomheder og det vises, at mobilitetsniveauet i forskellige erhvervsområder har stor indflydelse på personers ledighed.

Læs mere
Udgave 01, 2000 | 256 sider | ISBN 9788757403589

Pris

E-bog Papirbog
459,00 kr 510,00 kr
Medlemspris Medlemspris
367,20 kr 408,00 kr