Samspillet mellem formelle og uformelle retskildetyper

Med fokus på gråzoneområdet mellem regeludstedelse og tilsyn

På en række retsområder udvikles der nye reguleringsmetoder, hvor mere uformelle retskildetyper – såsom henstillinger, vejledninger og Q&As – indgår som en central bestanddel af den retlige ramme. Denne bog undersøger hvilke retskildemæssige overvejelser og problemstillinger, som samspillet mellem formelle og uformelle retskildetyper kan give anledning til. Bogen består af tre dele:

Læs mere
Udgave 01, 2015 | 300 sider | ISBN 9788757434279

Pris

Papirbog
350,00 kr
Medlemspris
280,00 kr
Udgave 01, 2015 | 121 sider | ISBN 9788757431223

Pris

Papirbog
250,00 kr
Medlemspris
200,00 kr

Alf Ross

a life

This is the story of Alf Ross, one of the founding fathers of the so-called Scandinavian legal realism.

On the surface, the life of Alf Ross was a fairy tale; at least he had to go through an awful lot of hardship both in relation to love and work before he became an internationally known and recognized philosopher and legal scholar.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 374 sider | ISBN 9788757427868

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

How Nordic are the Nordic Medieval Laws - Ten Years After

Proceedings of the 10th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle Møller Sigh (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference “How Nordic are the Nordic Medieval Laws? – Ten Years After” which was held at the Carlsberg Academy in May 2013 in Copenhagen. 

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 249 sider | ISBN 9788757432251

Pris

Papirbog
295,00 kr
Medlemspris
236,00 kr

Jubilæumsskrift for Dommerfuldmægtigforeningen

I anledning af, at Dommerfuldmægtigforeningen fylder 75 år har foreningen og dennes medlemmer samt omverdenen, som har en holdning til vores retssystem, fået ordet i dette festskrift. Jubilæumsskriftet indeholder en samling af artikler, der både er underholdende, oplysende, inspirerende og udfordrende.

Skriftet henvender sig primært til jurister, der har en daglig kontakt med retten, men også de der er interesserede i at få et indblik i, hvordan det er at arbejde ved domstolene.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 304 sider | ISBN 9788757433753

Pris

Papirbog
500,00 kr
Medlemspris
400,00 kr

Lovene og livet

En retssociologisk grundbog

Denne retssociologiske grundbog handler først og fremmest om vekselvirkningerne mellem det danske retssystem og det danske samfund. I gennemgangen af retssociologien indtager to spørgsmål en central plads: dels spørgsmålet om rettens årsager, dvs. grundene til, at vi har de retsregler og retsinstitutioner, vi faktisk har, og dels spørgsmålet om retssystemets virkninger, dvs. rettens indvirkning på det øvrige samfund.

Læs mere
Udgave 06, 2014 | 350 sider | ISBN 9788757427370

Pris

E-bog Papirbog
517,50 kr 575,00 kr
Medlemspris Medlemspris
414,00 kr 460,00 kr

Rettens magt - Magtens ret

Festskrift til Henning Koch

Med dette festskrift hylder en række kolleger fra ind- og udland Henning Koch i anledning af, at han den 3. april 2014 fyldte 65 år. Festskriftets mange bidrag vidner om, hvorledes Henning Kochs fire årtier lange virke på det retsvidenskabelige område har bragt ham i kontakt med emner inden for bl.a. dansk og europæisk forfatningsret, menneskeret, strafferetspleje, politiret og retssociologi.

Læs mere
Udgave 01, 2014 | 465 sider | ISBN 9788757432237

Pris

Papirbog
600,00 kr
Medlemspris
480,00 kr

Sports Law in Denmark

This practical analysis of sports law in Denmark covers the regulation of sports activity by both public authorities and private sports organizations. The book describes and discusses both state-created rules and autonomous self-regulation regarding the variety of economic, social, commercial, cultural, and political aspects of sports activities. The trend towards more professionalism in sports and the growing economic, social and cultural relevance of sports have prompted an increasing reliance on legal rules adopted by public authorities. 

Læs mere
Udgave 02, 2014 | 88 sider | ISBN 9788757433159

Pris

Papirbog
475,00 kr
Medlemspris
380,00 kr

Danmarks justitsministre

1813-2013

Justitsministeriet som institution er grundlagt i 1848. Dets øverste chef justitsministerens titel rækker tilbage til 6. december 1813, hvor kong Frederik den Sjette, som det står at læse i Collegial-Tidende for Danmark og Norge, tillagde præsidenten for Danske Kancelli titlen. Siden da har 56 justitsministre, hvoraf fire kvinder, beklædt posten i 64 perioder.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 568 sider | ISBN 9788757428513

Pris

E-bog Papirbog
495,00 kr 550,00 kr
Medlemspris Medlemspris
396,00 kr 440,00 kr

De elendige

Retshistoriske studier over samfundets marginaliserede

Bogen fortæller historien om, hvordan og hvornår de enkelte grupper af ufrie og underprivilegerede borgere – tjenestepiger, gifte kvinder og enker, opnåede frihed og ligestilling.

I retshistorisk perspektiv var krænkelser, overgreb, manglende respekt for medmennesker og forskelsbehandling udbredt, almindeligt og accepteret – ikke blot acceptabelt, men et grundvilkår for forholdet mellem de magtfulde og de svage. Kun langsomt, under indflydelse fra religionen og ny filosofi, opbyggedes en almen politisk vilje til næstekærlighed og hensyntagen til de svage i samfundet.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 204 sider | ISBN 9788757430691

Pris

E-bog Papirbog
200,00 kr 250,00 kr
Medlemspris Medlemspris
0,00 kr 200,00 kr

Henrik Stampe

Enevældens menneskelige ansigt

Henrik Stampes erklæringer stammer fra tiden mellem 1750erne til 1770erne og viser ham som et barn af sin tids oplysningsfilosofi.  Han var én af den danske enevældes dygtigste administratorer, og hans prosa indenfor sin genre er på højde med Ludvig Holbergs, når han er bedst.

Dette, let moderniserede og kommenterede, tekstudvalg bringer læseren i direkte kontakt med et af det gamle regimes lyseste hoveder og fortæller historier om mennesker i det 18. århundrede, der på sin måde besvarer spørgsmålet: "Hvad er oplysning?". 

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 106 sider | ISBN 9788757432527

Pris

Papirbog
100,00 kr
Medlemspris
80,00 kr

Konfliktmægling

En refleksiv model

Denne lærebog er skrevet som en generel indføring i konfliktmægling og behandler konfliktforståelse og konfliktmægling i sammenhæng.

Udgivelsen giver en samlet fremstilling af disse emner og medvirker til at styrke grundlaget for en professionel mæglingsaktivitet. Udgaven er opdateret både mht. litteratur og forholdene inden for de retligt regulerede områder for konfliktmægling, retsmægling, konfliktråd og mægling i familiekonflikter.

Læs mere
Udgave 03, 2013 | 496 sider | ISBN 9788757428322

Pris

E-bog Papirbog
585,00 kr 650,00 kr
Medlemspris Medlemspris
468,00 kr 520,00 kr

Law and Disputing in the Middle Ages

Proceedings of the 9th Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History
af Per Andersen (red.), Kirsi Salonen (red.), Helle Møller Sigh (red.), Helle Vogt (red.)

This volume contains the proceedings from the conference “Law and Disputing in the Middle Ages” which was held at the Carlsberg Academy in May 2012 in Copenhagen..

It includes articles from an international group of scholars of various aspects of disputing, not only from legal but also sociological and historical perspective in the Middle Ages. The collection of articles covers a multitude of aspects regarding law and disputing like the concept of disputing, the formal and practical sides of dispute settlements as well as various disputing strategies.

Læs mere
Udgave 01, 2013 | 304 sider | ISBN 9788757426816

Pris

Papirbog
325,00 kr
Medlemspris
260,00 kr

August Goll

en shakespearesk kriminalist og hans tid

August Goll (1866-1936) var rigsadvokat 1925-1936 i den periode, hvor straffeloven af 1866 blev afløst af den nye straffelov af 1930, og udformede herunder anklagemyndighedens praksis for lange tider, men medvirkede også i stadigt sam- og modspil med især skiftende justitsministre fra Alberti til Steincke i nogle af de mest følsomme og opsigtsvækkende sager, herunder fra Sønderjylland, Grønland og Færøerne.

Læs mere
Udgave 01, 2012 | 687 sider | ISBN 9788757424065

Pris

E-bog Papirbog
450,00 kr 500,00 kr
Medlemspris Medlemspris
360,00 kr 400,00 kr

Einführung in das Deutsche Recht

und die deutsche Rechtsprache

Bogen omhandler både det tyske retssystem og det fagsprog, der knytter sig til området. Læseren får således en indføring i tysk ret og relevante juridiske fagudtryk i en og samme bog. Bogen er forsynet med praktiske øvelser og ordopslag fordelt på flere sprog.

Denne udgave indeholder i forhold til tidligere udgaver et kapitel om EU-ret og international privatret.

Co-published by Verlag C.H. Beck.

Læs mere
Udgave 05, 2012 | 336 sider | ISBN 9788757425659

Pris

Papirbog
375,00 kr
Medlemspris
300,00 kr