Om Djøf Forlagsfond

Djøf Forlagsfond (Jurist- og Økonomforbundets Forlagsfond) er en erhvervsdrivende fond, stiftet af Djøf på forbundets repræsentantskabsmøde den 30. maj 1959. Fondens formål er at drive udgivervirksomhed med publikationer af interesse for medlemmer af Djøf via datterselskabet Djøf Forlag. Desuden kan fonden anvende et årligt beløb til uddeling af legater.

Aktuelle legater

Djøfs Rejselegat - se mere her

Djøf Forlags Legat til støtte af videnskabelig litteratur - se mere her

Djøf Forlags Forfatterlegat - se mere her

Fondens bestyrelse

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Djøfs Forlagsfond samt legatuddelinger og består af tre medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsens medlemmer udpeges af Djøfs bestyrelse.

Formand Sara Vergo, formand for Djøf - se profil på LinkedIn.

Næstformand Nina Dietz Legind, professor Syddansk Universitet og formand for Djøf Forlags bestyrelse - se profil på LinkedIn.

Jens Møller, tidl. direktør, Ombudsmanden og juridisk konsulent.

Se de seneste års Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse nedenfor

2021 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2020 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2019 Lovpligitg redegørelse om god fondsledelse

2018 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2017 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2016 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse