Om Djøf Forlag

Djøf Forlag er førende indenfor samfundsrelevante områder som jura, samfundsvidenskab og ledelse. Forlagets udgivelser retter sig mod studerende på universiteter og professionsuddannelser samt praktikere, der søger faglig sparring og inspiration.

Forlagets forfattere leverer højt kvalificerede bud på håndteringen af samfundets centrale udfordringer i over 100 titler og 10 faglige tidsskrifter årligt.

Forlaget leverer stærke digitale løsninger til den juridiske forsker og praktiker i form af abonnementstjenesten Jurabibliotek.dk, der er Danmarks største juridiske onlinebibliotek.

Djøf Forlag er ejet af en erhvervsdrivende fond, Djøf Forlagsfond, med rødder tilbage til 1959.  Forlagets overskud går til udvikling af forlagets indhold og til uddeling af rejselegater til studerende, legater til udgivelse af afhandlinger samt forfatterlegater. Se mere om Djøf Forlagsfond her.

Djøf Forlags juridiske navn er Jurist- og Økonomforbundets Forlag, men fra 2015 har forlaget udgivet under navnet Djøf Forlag.

Djøf Forlag udgiver også Køreklar, som er e-læring til køreskole-aspiranter. Se mere om Køreklar her.

Fagfællebedømmelse

Djøf Forlag er optaget som niveau 1 på autoritetslisten for forlag, hvilket betyder at fagfællebedømte udgivelser er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator (BFI).

Fagfællebedømmelse betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel).

Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon.

Læs mere om forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse på det samfundsvidenskabelige område her.

Læs mere om forlagets retningslinjer for fagfællebedømmelse på juridiske område her.

Bæredygtigt Forlag

Djøf Forlag arbejder løbende på at blive mere bæredygtigt.

Over 90% af papiret, der anvendes i vore bøger, er FSC-mærket. Vi benytter svanemærkede danske trykkerier til vore softcover-bøger.

Internt på forlaget benytter vi primært digitale korrekturgange for at begrænse papirforbrug, ligesom vi trykker små oplag for at undgå at makulere usolgte bøger.

Djøf Forlags bestyrelse

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Djøf Forlag og består af seks medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsens medlemmer udpeges af Djøfs Forlagsfond (forlagets ejer).

Formand Nina Dietz Legind, professor Syddansk Universitet - se profil på LinkedIn. 

Næstformand Per Nikolaj Bukh, professor Aalborg Universitet - se profil på LinkedIn.

Pernille Backhausen, advokat (H), partner Sirius Advokater- se profil på LinkedIn.

Marianne Thyrring, direktør Danmarks Meteorologiske Institut - se profil på LinkedIn.

Morten Broberg, professor Københavns Universitet - se profil på LinkedIn.

Peter Nordgaard, ekstern lektor Copenhagen Business School - se profil på LinkedIn.