Djøfs Rejselegat

Djøfs Rejselegat uddeles to gange årligt. Der uddeles i alt 500.000 kr. Hver legatansøger modtager 10.000 kr. Legaterne finansieres af Djøf Forlagsfond og Djøf (Djøf Studerende).

Djøf ønsker at støtte studerende, der har ambitioner om en international karriere. Djøfs rejselegat uddeles til studerende, som skal på et studie- eller praktikophold i udlandet.

Legaterne uddeles to gange om året til henholdsvis forårs- og efterårssemestret og er på 10.000 kroner. Legaterne kan kun søges af Djøf-medlemmer, som er bachelor- eller kandidatstuderende og ønsker at bruge et semester i udlandet på enten et studie- eller praktikophold.

Følgende krav skal være opfyldt, for at din ansøgning kommer i betragtning til Djøfs rejselegat:

  • Du skal være medlem af Djøf.
  • Dit udlandsophold skal afvikles på efterårssemestret 2022.
  • Du skal være indskrevet på en dansk uddannelsesinstitution.
  • Dit ophold skal være meritgivende. 
  • Legatet skal dække udgifter i forbindelse med dit studie- eller praktikophold i udlandet.

Djøfs rejselegat tildeles ikke:

  • Studieture.
  • Feltarbejde.
  • Summer school.
  • En hel bachelor- eller kandidatuddannelse i udlandet.
  • Ophold på ph.d.-niveau.

Se mere her om ansøgningsfrister her.