Djøf Forlags Legat til støtte af videnskabelig litteratur

Djøf Forlags Legat til støtte af videnskabelig litteratur har til formål at fremme udgivelsen af videnskabelig litteratur indenfor Djøfs fagområder.

Legatet uddeles primært til ph.d. afhandlinger, der udmærker sig ved at behandle underbelyste samfundskritiske forhold indenfor Djøf Forlags udgivelsesområder; jura og samfundsvidenskab.

Afhandlingen skal have opnået en positiv bedømmelse ud over at leve op til kravene i ph.d.-bekendtgørelsen.

Støtten ligger typisk i størrelsesordenen 20.000 kr. pr. uddeling til udgivelser, som der ellers ikke ville være økonomisk grundlag for at udgive. Legatets uddelinger besluttes af en legatbestyrelse omfattende 1 repræsentant fra Djøf Forlags bestyrelse og en repræsentant fra Djøf Offentlige´s bestyrelse. Legatbestyrelsen består af Morten Broberg, professor Københavns Universitet og Caroline Adolphsen, lektor Århus universitet.

Kriterierne for støtte:

  • Projektet skal fagligt ligge indenfor Djøfs fagområder.
  • Projektet skal kunne resultere i en eller flere udgivelser, som skal udkomme på Forlaget.
  • Projektet skal have et fagligt niveau som tilsvarer ph.d.-niveau.
  • Projektet kan have opnået støtte andetsteds fra, men fortsat være i bekneb for støtte.
  • Ansøgeren skal være medlem af Djøf.
  • Ansøgeren skal være tilknyttet en højere læreanstalt eller en forskningsorganisation med tilsvarende niveau.
  • Støtten kan udbetales som produktionsstøtte til udgivelsen, støtte til erhvervelse af forskningsmateriale, støtte til studierejse-ophold, støtte til oversættelse af originaltekster til dansk, støtte til oversættelse af afhandlingen til engelsk.
  • Der må ikke indgå honorar til ansøgeren i støtten.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist to gange årligt: 31. maj og 31. oktober. Der kan efter aftale indsendes ansøgninger uden for disse to deadllines.

Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning (max en A4-side) kopi af afhandlingen og kopi af bedømmelsen, samt oplysninger om der er opnået støtte andetsteds fra. 

Ansøgningen sendes pr. mail og stiles til: Djøf Forlags administrerende direktør Anette Wad awa@djoef.dk.