Djøf Forlags Forfatterlegat

Djøf Forlags Forfatterlegat har til formål at fremme udgivelser på Djøf Forlag indenfor forlagets udgivelsesområder.

Legatet gives som støtte til nuværende og potentielle forfattere i forbindelse med udarbejdelsen af et manus vedtaget til udgivelse på Djøf Forlag. Legatmodtageren kan bruge legatet til frikøb af tid eller til at dække udgifter i forbindelse med skriverefugie. Legatet er på 50.000 kr. og bliver indberettet som skattepligtig indkomst.

Kriterier for støtte:

  • Udgivelsen skal ligge indenfor Djøf Forlags udgivelsesområder.
  • Udgivelsen skal være antaget til udgivelse på Djøf Forlag inden legatet kan søges.
  • Ansøgeren skal være Djøf medlem.

Forretningsgang

Ansøgeren udformer en skriftlig ansøgning med beskrivelse af udgivelsen samt CV (typisk genanvendelse af beslutningsgrundlaget for antagelsen af manus). Endvidere kort motivation for ansøgningen og formålet, fx skriveophold, frikøb af tid, samt tidsforbrug og hvad ansøgeren forventer at producere af materiale (dele eller hele manus) i den angivne periode. Der kræves ikke budget og heller ingen kvitteringer efterfølgende.

Legatet har ingen ansøgningsfrist, men kan søges løbende. Ansøgningen stiles til ansøgerens kontakt på forlaget, som så indstiller til bestyrelsen for Jurist- og Økonomiforbundets Forlagsfond, som tager endelig stilling til legatets udlodninger. Se mere om Djøf Forlagsfond her.

Legatet skal indløses minimum 24 måneder efter tilsagn er givet, hvorefter tilsagnet bortfalder. Legatet udbetales, når ansøgeren har afleveret det i ansøgningen angivne materiale og det er godkendt til udgivelse af Djøf Forlag.